Aktuella objekt

Att sälja tryggt och framgångsrikt

Funderar du på att eventuellt sälja din fastighet? Eller har du redan tagit beslutet? Då ska du ta kontakt med oss på Idre Fastighetsbyrå. Vi kan marknaden. Och vi har stor kunskap om prisläge, köparnas önskemål och hela säljprocessen. En stor trygghet för dig som säljer. Och en garanti för en lyckad affär.

 

Tillsammans genomför vi affären

Inför en försäljning har du säkert mängder av frågor och funderingar. Vilken tidpunkt är det bäst att sälja? Vilket utgångspris ska objektet ha? Och hur ska objektet marknadsföras? Vi svarar gärna på dina frågor, utifrån vår kompetens och erfarenhet. Tillsammans med dig som säljare beslutar vi sedan hur processen ska gå till. För det är dina önskemål som styr vårt arbete.

 

Idre är vår hemmamarknad

Idre är en attraktiv marknad. Vi på Idre Fastighetsbyrå möter ständigt seriösa spekulanter, som efterfrågar ett nytt boende i vår vackra fjällvärld. Vår styrka är att vi kan orten. Och vi kan hela regionen. Det är en trygghet för dig som säljare att anlita en lokal fastighetsmäklare. Det garanterar också ett bra resultat för alla parter. Välkommen att vända dig till oss när du funderar på att sälja! Vi lovar ett ovanligt stort engagemang under hela säljprocessens gång. Din framgångsrika affär är vår motivation.

Steg på vägen till en lyckad försäljning

Att sälja är en process i flera olika steg, där vi ger rekommendationer och råd, men där du som kund alltid har det avgörande beslutet. Här beskriver vi kort hur det kan se ut. Och kom ihåg - har du frågor, så är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

 

 1. Marknadsvärdet
  Oavsett om du har bestämt dig, eller fortfarande funderar på att sälja, kan vi göra en bedömning av marknadsvärdet - kostnadsfritt och utan förpliktelser. Det ger dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av affären. Vi rekommenderar ett möte i din bostad, vilket ger oss en möjlighet att värdera utifrån läge, skick och standard.
 2. Planera försäljningen
  Tillsammans planerar vi försäljningen utifrån dina önskemål. Vi diskuterar bland annat hur fastigheten ska visas, utgångspris och marknadsföring. Här kan också mäklaren ge tips på vad du ska tänka på inför en försäljning, för att objektet ska uppfattas så attraktivt som möjligt. Vårt mål är självklart att nå bästa tänkbara resultat!
 3. Arvode/försäljningsprovision
  Vi tar ut en försäljningsprovision av erhållen köpeskilling som arvode för vårt arbete. I vårt arvode ingår alla de tjänster som ingår i säljprocessen, såsom upprättande av objektbeskrivning med fotografering, boendekostnadskalkyl, vi håller i visningar, budgivning, upprättar alla köpehandlingar samt ger råd och stöd i hela försäljningsprocessen.
 4. Uppdragsavtal
  När vi är överens och du bestämt dig för att gå vidare med oss för din försäljning, är nästa steg att upprätta och teckna ett skriftligt uppdragsavtal. Här regleras vad som ska gälla för båda parter såsom utgångspris, provision andra förutsättningar för förmedlingsupp-draget samt hur länge förmedlingsuppdraget belöper.

  I samband med uppdragsavtalet, bifogar vi också en frågelista som du som säljare ska läsa igenom och besvara. Se punkt 8!
 5. Objektbeskrivning och fotografering
  En objektsbeskrivning skapas, d.v.s. den beskrivning som alla spekulanter ser och också får i sin hand. Beskrivningen ska godkännas av säljaren. Objektet fotograferas, antingen av mäklaren eller av professionell fotograf. Idre Fastighetsbyrå kan förmedla dessa kontakter.
 6. Marknadsföring/exponering
  Vi marknadsför objektet utifrån det vi gemensamt kommit överens om. I de flesta fall väljer vi Hemnet, vår välbesökta hemsida, annonser i dagspress, vi sätter upp fasadskylt och det kan också exponeras i skyltfönster. Vi följer dessutom upp vårt personliga spekulantregister.
 7. Visning
  Att förbereda och genomföra visningar av objektet är en av försäljningsprocessens huvudpunkter. De kan vara öppna med förutbestämd tid och dag. Eller så genomför vi personliga visningar, när det passar spekulanten. Eftersom vi finns på orten, kan vi alltid anpassa visningen efter önskemål från våra kunder. Vi följer personligen upp alla besökare som anmäler intresse. Efter visningen kontaktar vi dig och redogör för hur det har gått.
 8. Budgivning
  Om flera spekulanter visar intresse kan eventuellt budgivning bli aktuell. Vi tillämpar öppen budgivning. Alla bud lämnas till ansvarig mäklare som löpande redovisar högsta budet till dig som säljare och övriga spekulanter. Alla lagda bud redovisas och kan följas på vår hemsida. Då budgivningen inte är reglerad enligt lag, lägger vi stor vikt i att informera alla parter om hur budgivningen kommer att gå till. Tillsammans bestämmer vi i samråd hur budgivningen ska gå till. Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud. Kom ihåg att det är du som säljare som avgör vilket slutbud som ska accepteras och till vem du vill sälja. Affären är inte definitiv förrän båda parter, dvs. köpare och säljare, skrivit under köpekontrakt/köpeavtal.
 9. Eventuell besiktning
  När vi har ett slutbud som du accepterar, innebär det att vi nu också har en köpare. Innan det är dags för kontraktsskrivning kan det bli aktuellt med överlåtelsebesiktning (jordabalksbesiktning) från köparens sida. För att undvika obehagliga överraskningar är det bra om du från allra första början gett så mycket upplysningar om objektet som möjligt.

  Som säljare har man en viss upplysningsplikt. Om man som säljare vet om att det finns allvarliga fel och brister på bostaden ska man upplysa köparen om det. Som säljare kan man annars bli ersättningsskyldig vid ett senare tillfälle. Säljaren kan aldrig bli ansvarig för fel och brister som han/hon upplyst om vid försäljningen. Det är därför av stor vikt att du som säljare noga läser igenom och tar dig tid att svara på vår frågelista som skickas till dig i samband med uppdragsavtalet.

  Vi samarbetar via vår branschorganisation FMF med Willys. Vi erbjuder försäkringar mot dolda fel. För att kunna teckna en sådan försäkring ska du som säljare ha anlitat en besiktningsman som har gjort en överlåtelsebesiktning (jordabalksbesiktning) av bostaden/fastigheten.
 10. Kontraktsskrivning
  Kontraktsskrivning kan ske på "traditionellt sätt" på plats hos oss, men genomförs ofta på distans. I samband med kontraktsskrivning erlägger köparen en handpenning (vedertaget 10 % av köpeskillingen). Detta kan regleras på två sätt. Antingen genom att köparen sätter över handpenningen direkt till säljarens konto eller att handpenningen, efter tecknande av depositionsavtal mellan köpare och säljare, deponeras på vårt klientmedelskonto. Därefter sker en slutredovisning till dig som säljare.
 11. Tillträde
  Tillträde sker på den dag man kommit överens om i köpekontraktet/köpeavtalet och då ska resterande del av köpeskilling betalas till dig som säljare. Tillträde kan ske på "traditionellt sätt", genom att köpare, säljare och mäklare träffas på köparens bank. Men vanligare är att detta genomförs på distans. Inför tillträde har vi kontakt med köparens bank och sänder de handlingar som krävs för att slutföra affären, så att köparens bank kan reglera slutlikviden. Vi ordnar med likvidavräkning, friställning av panter, eventuella lösen av lån m.m.

  Nu är allt klart - vi lyckönskar dig till en trygg och framgångsrik affär!

 


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping